SVI PROIZVODI
Show menu

Pumpfix DIREKT DN20

PF 2000 - PF 2002

Crpne grupe

Grijanje

Crpna grupa za direktni krug grijanja ili za spoj bojlera s kotlom.

Sastoji se od:
  • kuglastog zapornog ventila s termometrom (0°C - 120°C),
  • cirkulacijske crpke,
  • nastavka s nepovratnim ventilom,
  • nastavka sa zapornim ventilom,
  • izolacijskog kućišta,
  • priključci G3/4” za ugradnju preljevnog ventila- PV 100.
Katalog (14.9 MB)
Certifikat (202 KB)
Upit
art. ident EAN koda DN PN Crpka kvs L H L1 L2 L3 G L4 L5 G1 L6 masa pakiranje
PF 2000 1731400 3838963426875 20 10 - 4,3 250 390 167 125 68 3/4˝ 16 14 130 4,4 1
PF 2001 1731401 3838963426882 20 6 Wilo PARA 15-130/6-43/SC-12 4,3 250 390 209 125 68 3/4˝ 16 14 130 6,07 1
PF 2002* 1731402 3838963426899 20 6 IMP GHN 15/40-130 4,3 250 390 167 125 68 3/4˝ 16 14 130 6,6 1
*Nije dostupno u EU (Uredba Komisije (EZ) br. 641/2009 i br. 622/2012)  T =  -10 °C…+110 °C (voda 0,5°C...+110°C - bez pare)