SVI PROIZVODI
Show menu

Pumpfix DIREKT DN25

PF 2500 - PF 2502

Crpne grupe

Grijanje

Crpna grupa za direktni krug grijanja ili za spoj bojlera s kotlom.

Sastoji se od:
  • kuglastog zapornog ventila s termometrom (0°C - 120°C),
  • cirkulacijske crpke,
  • nastavka s nepovratnim ventilom,
  • nastavka sa zapornim ventilom,
  • izolacijskog kućišta,
  • priključci G3/4” za ugradnju preljevnog ventila- PV 100.
Katalog (14.9 MB)
Certifikat (202 KB)
Upit
art. ident EAN koda DN PN Crpka kvs L H L1 L2 L3 G L4 L5 G1 L6 masa pakiranje
PF 2500 1741400 3838963426967 25 10 - 5,8 250 430 180 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 5,56 1
PF 2501 1741401 3838963426974 25 6 Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12 5,8 250 430 180 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 7,44 1
PF 2502* 1741402 3838963426981 25 6 IMP GHN 25/60-180 5,8 250 430 180 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 8,06 1
*Nije dostupno u EU (Uredba Komisije (EZ) br. 641/2009 i br. 622/2012)  T =  -10 °C…+110 °C (voda 0,5°C...+110°C - bez pare)