SVI PROIZVODI
Show menu

Pumpfix DIREKT DN32

PF 3200 - PF 3202

Crpne grupe

Grijanje

Crpna grupa za direktni krug grijanja ili za spoj bojlera s kotlom.

Sastoji se od:
  • kuglastog zapornog ventila s termometrom (0°C - 120°C),
  • cirkulacijske crpke,
  • nastavka s nepovratnim ventilom,
  • nastavka sa zapornim ventilom,
  • izolacijskog kućišta,
  • priključci G3/4” za ugradnju preljevnog ventila - PV 100.
Katalog (14.9 MB)
Certifikat (202 KB)
Upit
art. ident EAN koda DN PN Crpka kvs L H L1 L2 L3 G L4 L5 G1 L6 Masa Pakiranje
PF 3200 1751400 3838963427087 32 10 - 8,7 250 430 180 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 6,41 1
PF 3201 1751401 3838963427094 32 6 Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12 8,7 250 430 180 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 8,46 1
PF 3202* 1751402 3838963427100 32 6 IMP GHN 30/60-180 8,7 250 430 180 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 9,01 1
*Nije dostupno u EU (Uredba Komisije (EZ) br. 641/2009 i br. 622/2012)  T =  -10 °C…+110 °C (voda 0,5°C...+110°C - bez pare)