SVI PROIZVODI
Show menu

Pumpfix MIX DN25

PF 2510 - PF 2518

Crpne grupe

Grijanje

Crpna grupa za krug grijanja s miješanjem, može se koristiti i za regulaciju temperature povrata kotla. Svi crpne grupe MIX DN25 imaju ugrađenu podesivu premosnicu od 0 do 50% za zaštitu od previsoke temperature protoka.

Sastoji se od:
  • kuglastog zapornog ventila s termometrom (0°C - 120°C),
  • cirkulacijske crpke,
  • nastavka s nepovratnim ventilom,
  • 3-putnog miješajućeg ventila,
  • motornog pogona s 3-položajnom regulacijom
  • izolacijskog kućišta,
  • priključci G3/4” za ugradnju preljevnog ventila - PV 100.
Katalog (14.9 MB)
Certifikat (202 KB)
Upit
art. ident EAN koda DN PN Crpka kvs L H L1 L2 L3 G L4 L5 G1 L6 masa pakiranje
PF 2510 1741410 3838963426998 25 10 - 4 250 430 186 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 6,44 1
PF 2511 1741411 3838963427001 25 10 - 6,3 250 430 188 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 6,31 1
PF 2512 1741412 3838963427018 25 10 - 10 250 430 193 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 6,31 1
PF 2513 1741413 3838963427025 25 6 Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12 4 250 430 186 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 8,44 1
PF 2514 1741414 3838963427032 25 6 Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12 6,3 250 430 188 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 8,31 1
PF 2515 1741415 3838963427049 25 6 Wilo PARA 25-180/6-43/SC-12 10 250 430 193 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 8,31 1
PF 2516* 1741416 3838963427056 25 6 IMP GHN 25/60-180 4 250 430 186 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 8,94 1
PF 2517* 1741417 3838963427063 25 6 IMP GHN 25/60-180 6,3 250 430 188 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 8,81 1
PF 2518* 1741418 3838963427070 25 6 IMP GHN25/60-180 10 250 430 193 125 68 16 12 1-1/4˝ 180 8,81 1
*Nije dostupno u EU (Uredba Komisije (EZ) br. 641/2009 i br. 622/2012)  T =  -10 °C…+110 °C (voda 0,5°C...+110°C - bez pare)