SVI PROIZVODI
Show menu

Pumpfix MIX DN32

PF 3210 - PF 3215

Crpne grupe

Grijanje

Crpna grupa za krug grijanja s miješanjem, može se koristiti i za regulaciju temperature povrata kotla. Svi crpne grupe MIX DN25 imaju ugrađenu podesivu premosnicu od 0 do 50% za zaštitu od previsoke temperature protoka.

Sastoji se od:
  • kuglastog zapornog ventila s termometrom (0°C - 120°C),
  • cirkulacijske crpke,
  • nastavka s nepovratnim ventilom,
  • 3-putnog miješajućeg ventila,
  • motornog pogona s 3-položajnom regulacijom
  • izolacijskog kućišta,
  • priključci G3/4” za ugradnju preljevnog ventila - PV 100.
Katalog (14.9 MB)
Certifikat (202 KB)
Upit
art. ident EAN koda DN PN Crpka kvs L H L1 L2 L3 G L4 L5 G1 L6 masa pakiranje
PF 3210 1751410 3838963427117 32 10 - 10 250 430 193 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 7,77 1
PF 3211 1751411 3838963427124 32 10 - 16 250 430 196 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 8,3 1
PF 3212 1751412 3838963427131 32 6 Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12 10 250 430 193 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 9,82 1
PF 3213 1751413 3838963427148 32 6 Wilo PARA 30-180/6-43/SC-12 16 250 430 196 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 10,35 1
PF 3214* 1751414 3838963427155 32 6 IMP GHN 30/60-180 10 250 430 193 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 10,27 1
PF 3215* 1751415 3838963427162 32 6 IMP GHN 30/60-180 16 250 430 196 125 68 1-1/4˝ 16 12 1-1/2˝ 180 10,8 1
*Nije dostupno u EU (Uredba Komisije (EZ) br. 641/2009 i br. 622/2012)  T =  -10 °C…+110 °C (voda 0,5°C...+110°C - bez pare)