HERZ d.d.

HERZ d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji

Telefonski kontakt:
telefon: +386 1 896 21 02
fax.:+386 1 896 21 40

E-mail:
e-mail: info@herz.si
http://www.herz.si

Ostali podatki:
ID za DDV: SI67127053, MŠ: 5157714

TRR: 02921-0018931534 pri NLB d.d., Ljubljana,
TRR: 24203-9000020428 pri Reiffeisen Krekovi banki
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. vl. 1/00830/00.
Osnovni kapital: 2.546.302,79 EUR