_header/products
Show menu

Dvojni kotni ventil

S ponosom vam predstavljamo povsem nov dvojni kot HERZ, ki se uporablja v sistemih sanitarne vode.

HERZ je usmerjen predvsem v razvoj inovativnih, zanesljivih in uporabniku prijaznih rešitev. Razvili smo nov kotni ventil z dvema izhodoma, saj je to najučinkovitejši način za oskrbo dveh različnih porabnikov z vodo. Dvojni kotni ventil je najprimernejši za upora­bo v vodnih inštalacijah. Uporablja se tam, kjer moramo priključiti armaturo in pomivalni/pral­ni stroj s samo enim dovodom vode. Običajno se uporablja za povezavo s hladno vodo.

OBLIKOVNA ZASNOVA: dizajn ročaja je bil razvit skupaj z avstrijskim studiem za industrijsko oblikovanje GP designpartners gmbh.
Pozicije so določene z vrtenjem ročke za 90°. Pozicijo ventila določajo izbokline na ročkah. Ročka se lahko vrti za 360°.

DELOVANJE:
Dvojni kotni ventil je lahko v štirih različnih pozicijah:
1. Oba izhoda sta odprta
2. Izhod 3/4'' odprt / Izhod 3/8'' zaprt
3. Oba izhoda sta zaprta
4. Izhod 3/4'' zaprt / Izhod 3/8'' odprt

UPORABA:
Uporaba Herz kombiniranega ventila vam omogoča servisiranje armature oziroma pomivalnega/pralnega stroja, medtem ko je drugi izpust še vedno odprt.
Na primer: V primeru okvare pomivalnega stroja ga lahko servisirate z zaprtim izpustom G3/4". V tem primeru se armatura lahko normalno uporablja. 

PREDNOSTI ZA UPORABNIKA:
- Najboljša izbira za kombiniranje dvojnega kotnega ventila z vašo armaturo,
- Pretok vode zlahka prepoznamo po izboklinah na ročaju,
- Enostaven za uporabo in vzdrževanje.

PREDNOSTI INŠTALATERJA:
- Skrajšan čas namestitve - potrebno je namestiti le en kotni ventil (v primerjavi s tradicionalnimi instalacijami, kjer sta nameščena dva enojna ventila),
- Manj možnosti puščanja
- Navoji na ventilu so namensko zasnovani, tako da lahko monter prihrani čas med namestitvijo: G3 / 8˝ za pipo in G3 / 4˝ za pomivalni stroj / pralni stroj.

KAKOVOST: HERZ uporablja vrhunsko medenino, ki ustreza najnovejšim evropskim standardom DIN EN 12164, DIN EN 12165 in DIN EN 1982. Ohišja in notranji deli ventilov so izdelani iz medenine, ki zagotavlja trdnost, odlično odpornost proti koroziji in številne druge prednosti.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

We are proud to introduce all-new HERZ Double angle valve used in sanitary water systems.

HERZ is primarily focused into development of innovative and reliable products that are user-friendly. We have developed new Angle valve with two outlets, because this is most efficient way to supply two different consumers with water. Main purpose of the valve is to connect faucet and dishwasher / washing machine with only one water supply. Double angle valve is usually used in cold water supplies.

DESIGN: handle design was co-developed with Austrian industrial design studio GP designpartners gmbh.
Positions are set by rotating the handle for 90° all around. Positions are identified by bulges on the handle. Handle can be rotated for 360°.

FUNCTION PRINCIPLE:
The double angle valve can be set in four different positions:

1. Both outlets are open
2. Outlet (3/4") opened/ Outlet (3/8") closed
3. Both outlets are closed
4. Outlet (3/4") closed / Outlet (3/8") opened

USAGE: HERZ Double angle valve allows servicing of the faucet or dishwasher while the other outlet is still open. For example: In case of malfunctioning dishwasher it can be serviced with closed outlet G3/4". In this case the faucet can be normally used. 

BENEFITS FOR USER:
- Best choice to combine design Double angle valve with your faucet,
- Flow of the water can be easily identified by bulges on the handle,
- Easy to use and maintain.

BENEFITS FOR INSTALLER:
- Reduced installation time – only one angle valve needs to be installed (compared to traditional installations, where two Single angle valves are installed),
- Less chance of leakage – fewer fittings are required,
- Threads on the valve are purposely designed so the installer can save time during installation: G3/8˝ for the faucet and G3/4˝ for dishwasher / washing machine.

QUALITY: HERZ use top-quality brass that responds to the latest European norms DIN EN 12164, DIN EN 12165 and DIN EN 1982. Housings and internal components of valves are made from brass due to its good strength, excellent corrosion resistance and variety of other properties.


Andrej Savšek, vodja razvojne službe/Head of R&D department