Products
Show menu

O PODJETJU

“VARNOST, TRAJNOST IN ZANESLJIVOST.”

Osnovni proizvodni program KOVINA blagovne znamke so krogelni ventili različnih izvedb za neagresivne medije, kot so voda, zrak, para, naftni derivati, plini ter varnostni in regulacijski elementi za sisteme centralnega ogrevanja, vodovodnih in plinskih inštalacij.


Izdelki KOVINA so plod lastnega razvoja in tehnologije, za katero veljajo evropski standardi, ki definirajo uporabnost in metode preizkušanja.


Visoka raven kakovosti, varno, trajno in zanesljivo delovanje izdelkov je potrjeno z vrsto mednarodnih certifikatov o kakovosti.


Novo združeno podjetje je član mednarodne skupine Herz, s sedežem na Dunaju. Preko koorporacije Herz so naši proizvodi prisotni v 75-ih državah sveta, naši glavni trgi pa ostajajo poleg Slovenije še Avstrija, Nemčija in vse države bivše Jugoslavije.

OKOLJSKA OZAVEŠČENOST IN SKRB ZA OKOLJE

Našemu podjetju predstavlja premišljena poraba virov in energentov, okolju prijazne metode proizvodnje ter skrb za okolje, del družbene odgovornosti in ozaveščenosti.


Uporaba okolju prijazne embalaže, promocijskih materialov in recikliranih materialov predstavlja le del naše okoljske odgovornosti, ki je namenjena materialom, ki jih uporabljamo.


Temu sledijo seveda tudi okolju prijazni proizvodni postopki; Sodobna galvanska linija, ravnanje z odpadnimi vodami, ponovna uporaba odpadnih materialov zaokroža družbeno in okoljsko odgovorno ravnanje našega podjetja.


Drugi poudarek skrbi za okolje, pa je namenjen predvsem varnosti in varčnosti. Sem prištevamo rešitve v obliki izdelkov, ki se osredotočajo predvsem na premišljen pristop pri varčevanju z vodo, energetsko učinkovitost in prihranek na energiji in s tem ohranitev naravnih virov.


Naš cilj je visoko kvaliteten, varen in varčen proizvod, ki zagotavlja dolgoletno učinkovito uporabo.