Products
Show menu

KONTAKT

HERZ d.o.o.

Grmaška cesta 3
1275 Šmartno pri Litiji
Telefonski kontakt:
telefon: +386 1 896 21 02
fax.:+386 1 896 21 40
E-mail:
e-mail: info@herz.si
http://www.herz.si
Ostali podatki:
ID za DDV: SI67127053, MŠ: 5157714

TRR: 02921-0018931534 pri NLB d.d., Ljubljana
TRR: 24203-9000020428 pri Reiffeisen Krekovi banki

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, reg. vl. 1/00830/00.
Osnovni kapital: 2.546.302,79 EUR