SVI PROIZVODI
Show menu

PODRŠKA

Legenda

OZNAKA OPIS MJERA
A dužina ručice [mm]
B dužina ručice [mm]
Cu promjer bakrene cijevi [mm]
d promjer [mm]
D promjer [mm]
DN nazivni promjer [mm]
G dimenzija navoja [in]
G1 dimenzija navoja [in]
G2 dimenzija navoja [in]
Rp dimenzija navoja [in]
R dimenzija navoja [in]
H višina [mm]
h višina [mm]
H1 višina [mm]
H2 višina [mm]
hmax maksimalna dužina [mm]
hmin minimalna dužina [mm]
L dužina [mm]
L1 dužina [mm]
MOP maksimalan radni tlak [bar]
P snaga [kW]
Piz izlazni tlak [bar]
PN nazivni tlak [bar]
Sw veličina ključa [mm]
Sw1 veličina ključa [mm]
Sw2 veličina ključa [mm]
T temperatura [°C]
masa masa [kg]
pakiranje broj komada u pakiranju -
perforacija perforacija [mm]

Ogrevanje

Crpne grupe

Pumpfix SOLAR

Ventili s motornim pogonom

Kuglasti ventili s punim protokom

Voda

Kuglasti ventil s punim protokom

Membranski regulator tlaka

Plin

Kuglasti ventil za plin